FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Telenät 2000
Kablar


Bild Fiber-kabel

FIKA
FIKA är den sammanfattande benämningen på det optokablage som ingår i TS 9000. FIKA består av: -FIKA 500, -FIKA 2000.

FIKA 500 är 500m 2-fibrig fältoptokabel (50/125 um). Kabeln är försedd med Stratos linsdon i båda ändar. Kabeln är upplindad på kabelrulle 105. (För hantering, in- ochutläggning används kabelmes).

Beskrivning av FIKA 2000
FIKA 2000 är 2000m 2-fibrig fältoptokabel (50/125um). Kabeln är försedd med Stratos linsdon i båda ändar. Kabeln är upplindad på kabelrulle 106. (För hantering, in- och utläggning används kabelkärra 103.)

Bild Optoterminal 05

Optoterminal 05 (OT 05) är den utrustning som används för kommunikation mellan systemenheter i Telesystem 9000 där Rl 371 inte är lämplig att använda. Den digitala informationen förmedlas via fiberkabel med en hastighet av 8448 kbit/sek.

För mer information se: Utvecklingen av arméns sambandssystem 1945-2005 (2 MB)
Författare: Göran Kihlström (A12/09) . Teknisk systemdesign, upphandlingsprocessen, samverkan med leverantörer Göran Kihlström